Landingspagina Over BRZO+

Landingspagina Over BRZO+

Inhoud pagina: Landingspagina Over BRZO+

4kol-4

‘BRZO+' volgt ‘LAT Risicobeheersing Bedrijven op'

Het programma ‘BRZO+' is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. BRZO+ volgt het programma LAT Risicobeheersing Bedrijven op. 2014 is een overgangsjaar.

Het vertrekpunt is de bestaande samenwerking die in het kader van LAT RB tussen de inspecterende diensten is ontstaan. In de nieuwe organisatie is sprake van een groeimodel waarbij er met meer partijen aan een breder takenpakket wordt gewerkt.

Lees meer

In het transitiedocument 'Samen aan de LAT voor beter toezicht' leest u meer over de aanleiding voor de nieuwe overlegstructuur BRZO+ en welke activiteiten daarbinnen ontplooid worden.

De ontwikkeling van instrumenten is op landelijk niveau belegd bij werkgroepen. Voorbeelden zijn: handhaving, opleidingen, inspectiemethodiek.