Archief

Archief_

Overgang van LAT RB naar BRZO+

Op 12 december 2013 werd het stokje op symbolische wijze overgedragen en sinds 1 januari 2014 is het officieel: de overgang van LAT Risicobeheersing Bedrijven naar BRZO+. Oftewel, van afstemming naar aansturing.

Met LAT RB zijn belangrijke stappen gezet in de verbetering van het toezicht op de majeure risicobedrijven. Grotendeels lopen de in gang gezette sporen door via BRZO+ en kunt u actuele informatie op deze website terugvinden. Het archief blikt terug op de periode 2004 - 2014, waarin met BeteRZO, LAT BRZO, VT Chemie en LAT Risicobeheersing Bedrijven het verbetertraject in gang is gezet. U kunt informatie terugvinden over de aanleiding, doelen en behaalde resultaten. Het archief bevat daarnaast informatie over de voorbereiding van en de afspraken die ten grondslag lagen aan LAT RB.