Inloggen GIR2.0

De Gemeenschappelijke InspectieRuimte GIR2.0 is een online inspectiedatabase. De GIR2.0 stelt inspectieteams in staat om gezamenlijk een inspectie voor te bereiden en af te ronden.

Iedere inspectiedeelnemer heeft vanaf de eigen werkplek toegang tot het inspectiedossier en kan hierin informatie opslaan.

Voor wie is het?

De GIR is bestemd voor toezichthouders, coördinatoren en ondersteuners van de BRZO+ overheidsorganisaties. Zij hebben de volgende toegangsrechten:

  • Regiocoördinatoren hebben wijzigrechten om inrichtingen te kunnen toevoegen en inspecties te kunnen aanmaken.
  • Inspecteurs hebben wijzigrechten om inspecties voor te bereiden en resultaten te verwerken, en leesrechten op alle inrichtingeninformatie.
  • Managers hebben leesrechten zodat zij kwaliteitstoetsen kunnen uitvoeren.
  • Ondersteuners hebben dezelfde rechten als de regiocoördinatoren.

Inloggen in GIR2.0.