Inloggen GIR

De Gemeenschappelijke InspectieRuimte (GIR) is een online inspectiedatabase. De GIR stelt inspectieteams in staat om gezamenlijk een inspectie voor te bereiden en af te ronden. Iedere inspectiedeelnemer heeft vanaf de eigen werkplek toegang tot het inspectiedossier en kan hier informatie in opslaan.

Vanaf 1 januari 2022 is de GIR vernieuwd en spreken we van de GIR 2.0. Momenteel zijn er 2 versies van GIR.

1. Inloggen in de GIR (versie met gegevens tot 2022).

2. Inloggen in de GIR2.0 (versie met gegevens vanaf 2022).

Voor wie is het?

De GIR is bestemd voor toezichthouders, coördinatoren en ondersteuners van de BRZO+ overheidsorganisaties. Zij hebben de volgende toegangsrechten:

  • Regiocoördinatoren hebben wijzigrechten om inrichtingen te kunnen toevoegen en inspecties te kunnen aanmaken.
  • Inspecteurs -werkzaam bij maatlatorganisaties- hebben wijzigrechten om inspecties voor te bereiden en resultaten te verwerken, en leesrechten op alle inrichtingeninformatie.
  • Managers -werkzaam bij maatlatorganisaties- hebben leesrechten zodat zij kwaliteitstoetsen kunnen uitvoeren.
  • Ondersteuners hebben dezelfde rechten als de regiocoördinatoren.

Maatlatorganisaties zijn organisaties die de kwaliteitscriteria van LAT RB als 'maatlat' voor inspecteurs hanteren.