Inloggen GIR

Inloggen Gemeenschappelijke InspectieRuimte

Wat is het?

De Gemeenschappelijke InspectieRuimte (GIR) is een online inspectiedatabase. De GIR stelt inspectieteams in staat om gezamenlijk een inspectie voor te bereiden en af te ronden. Iedere inspectiedeelnemer heeft vanaf de eigen werkplek toegang tot het inspectiedossier en kan hier informatie in opslaan.

Voor wie is het?

De GIR is bestemd voor toezichthouders, coördinatoren, managers en ondersteuners. Zij hebben de volgende toegangsrechten:

  • Regiocoördinatoren hebben wijzigrechten om inrichtingen te kunnen toevoegen en inspecties te kunnen aanmaken.
  • Inspecteurs -werkzaam bij maatlatorganisaties*- hebben wijzigrechten om inspecties voor te bereiden en resultaten te verwerken, en leesrechten op alle inrichtingeninformatie.
  • Managers -werkzaam bij maatlatorganisaties*- hebben leesrechten zodat zij kwaliteitstoetsen kunnen uitvoeren.
  • Ondersteuners hebben dezelfde rechten als de regiocoördinatoren.
  • Overige betrokken medewerkers van gemeenten of provincies, niet zijnde 'maatlatinspecteurs'*, hebben leesrechten op inrichtinginformatie en op inspecties die worden uitgevoerd binnen hun werkgebied.

Voor het aanvragen van toegangsrechten kunt u terecht bij de Servicedesk e-inspecties van ICTU.

* = Maatlatorganisaties zijn organisaties die de kwaliteitscriteria van LAT RB als 'maatlat' voor inspecteurs hanteren.

Servicedesk e-inspecties ICTU

Als u moeilijkheden ondervindt bij het inloggen dan kunt u contact opnemen met Servicedesk e-Inspecties bij ICTU. De Servicedesk e-Inspecties is bereikbaar tijdens werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer 070 7000 981 of per e-mail via girbrzoplus-sd@e-inspecties.nl.

Heeft u suggesties voor functionele verbeteringen aan de GIR, dan kunt u deze per e-mail, onder vermelding van GIR, melden bij de Servicedesk van ICTU.

Overige informatie

  • De BRZO+ Academie organiseert regelmatig de cursus Inspectiemethode BRZO (NIM), deze cursus gaat ook in op het gebruik van de GIR.
  • Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties moeten vanaf deze datum aan kunnen tonen dat ze op de juist wijze omgaan met persoonsgegevens. De AVG is ook van toepassing op de persoonsgegevens in de GIR. Het systeem is zo ingericht dat het voldoet aan de eisen uit de AVG. De gebruikers van de GIR moeten op een verantwoordelijke manier om te gaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Servicedesk.