Afkortingen, begrippen en synoniemen

n
x
y

VBS element e De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen