Afkortingen, begrippen en synoniemen

n
x
y

Ramp (of zwaar ongeval)