Afkortingen, begrippen en synoniemen

n
x
y

Primaire procesbeschrijving