Afkortingen, begrippen en synoniemen - Beoordelingsgrondslagen