Formulier test

Aan de start van de enquête wordt een bondige introductie gegeven. Hierin komen de volgende punten aan de orde:

  • Aanleiding/achtergrond
  • Verwijzing naar betrokken branches
  • Doelgroep
  • Benodigde inspanning voor invullen vragenlijst
  • Toelichting bij vragen