Publicatie Monitor naleving en handhaving Brzo 2018

De Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2018 laat op basis van inspectieresultaten van afgelopen jaar zien, hoe risicovolle bedrijven zich houden aan de regels van het Besluit risico zware ongevallen (Brzo).

Naleefgedrag

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat naleving door de Brzo-bedrijven in 2018 43% bedroeg. Het percentage is in de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven. Dit nalevingspercentage wordt uitgedrukt in het percentage bedrijven zonder overtredingen.

Overtredingen

Kijkend naar de ernst van overtredingen is er een trend zichtbaar van een verschuiving van ernstige naar minder ernstige overtredingen.

Het aantal zware overtredingen, waarbij sprake is van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval, is verder teruggelopen. Er is één zware overtreding geconstateerd (in vergelijking met twee overtredingen in 2017 en vier overtredingen in 2016). Toezichthouders hebben bij deze zware overtreding direct opgetreden en de gevaarlijke situatie bij het bedrijf beëindigd.

Ook het aantal middelzware overtredingen is in 2018 verder afgenomen. Het aantal lichte overtredingen is in 2018 toegenomen.

Staat van de Veiligheid

De monitor maakt onderdeel uit van de Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 die aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de Staat in het Algemene Overleg Externe Veiligheid wordt besproken.

Meer informatie