Achterblijvende Brzo-bedrijven beinvloeden

In augustus 2018 is gestart met de inventarisatie van instrumenten die worden ingezet om achterblijvende Brzo-bedrijven in beweging te krijgen. Het resultaat is op 7 maart 2019 vastgesteld door BRZO+. We delen graag het resultaat met jullie.

Wat hebben we gedaan

  1. Quick scan – korte telefonische inventarisatie van instrumenteninzet
  2. Verdiepende interviews met verschillende organisaties (zowel toezicht, adviserend als bedrijfsinitiatieven).
  3. Wetenschappelijke reflectie – o.a. een panelbijeenkomst met 6 wetenschappers die nauw betrokken zijn bij het toezicht op Brzo-bedrijven.

Het resultaat

Ruim 100 (!) instrumenten en ideeën waarvan er 55 in gebruik zijn. Het was even zoeken naar een manier om de instrumenten overzichtelijk te presenteren, hierbij het resultaat.

Doel bepalen en effect meten

De wetenschappers  adviseren het doel van de inzet en de doelgroep vooraf goed af te bakenen. Dan kunnen ook effectmetingen worden gedaan. Dat vergroot het lerend vermogen en kunnen instrumenten (nóg) effectiever worden ingezet. Daarnaast zou het helpen om de definitie van ‘achterblijver’ scherper te maken.

Niet volledig

Het blijft een inventarisatie en er is geen onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke inzet van de instrumenten. De compleetheid van het overzicht is afhankelijk van het aantal respondenten dat we hebben gesproken en om die reden zijn we niet volledig.

Hoe we verder gaan

Onze bijdrage aan het project eindigt in principe met het opleveren van het overzicht aan instrumenten met bijbehorende leeswijzer. Binnen BRZO+ is besproken hoe het resultaat toegepast kan worden in alle regio’s. Daarnaast is het resultaat input voor de evaluatie van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) en de Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR). Ook de Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd.

Voor vragen neem contact op met bureaubrzo@rws.nl