2019 Thema Brzo-inspectie

In 2019 is het thema voor de Brzo-inspecties: Ageing.

Elk bevoegd gezag heeft ervoor gekozen een eigen invulling te geven aan dit thema. Hieronder ziet u de thema's per bevoegd gezag:

  • Brzo-omgevingsdiensten: Faalmechanisme – vermoeiing (fatique)
  • Veiligheidsregio's: Passieve brandbeveiliging
  • I-SZW: Drukapparatuur