Publicatie nalevingslijst

De nalevingslijst is een toezegging van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. De toezegging is terug te vinden in de kamerbrief bij De staat van de veiligheid majeure risicobedrijven die 9 juli 2018 aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Andere reikwijdte en insteek

De publicatie van nalevingsgegevens per bedrijf heeft een totaal andere reikwijdte en insteek dan andere BRZO+ producten. Zoals de bedrijvenlijst en de monitor.

Vandaar het beschikbaar stellen van meer inhoudelijke informatie op de website BRZO+. Deze informatie gaat over de reikwijdte, overeenkomsten en verschillen bij de diverse BRZO+ producten.

De gegevens in deze genoemde producten zijn lastig één op één met elkaar te vergelijken.

Via de inspectie-resultaten kunt u de verschillende BRZO+ rapporten en lijsten vinden met daarbij een toelichting.