In beweging krijgen van achterblijvende bedrijven

Hoe krijgen we achterblijvende Brzo-bedrijven in beweging? Onder ’we’ worden alle stakeholders verstaan die betrokken zijn bij het toezicht houden op Brzo-bedrijven. Denk aan omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s maar ook organisaties als Veiligheid Voorop en het RIVM. Een onderzoek hiernaar is door BRZO+ gestart.

Het onderzoek is in drie fasen opgedeeld; een QuickScan, diepte interviews en begin volgend jaar een wetenschappelijke reflectie op de verzamelde instrumenten. Het doel van het onderzoek is zicht krijgen op instrumenten die landelijk worden ingezet om vooral achterblijvende Brzo-bedrijven’ (bedrijven waar een gedragsverandering gewenst is) in beweging te krijgen.

Het overzicht en het wetenschappelijk advies kunnen gebruikt worden om het toezicht op Brzo-bedrijven verder te professionaliseren. Ook wordt het resultaat van het onderzoek door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt om in het voorjaar de Tweede Kamer te informeren. De afronding van het onderzoek is gepland in maart 2019. (Slecht presterende bedrijven)