Voorlichtingsbijeenkomst beoordelingskader RWZI's

In november en december 2017 staan twee 'Voorlichtingsbijeenkomsten beoordelingskader Riool Water Zuivering Installatie' (RWZI's) gepland.

De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben een concept beoordelingsmethodiek opgesteld voor risico’s van onvoorziene bedrijfslozingen via de RWZI. Deze concept methodiek kan toegepast worden bij milieurisicoanalyses door bedrijven en de beoordeling daarvan door de waterbeheerders.

Op 24 november en 8 december 2017 zijn er voorlichtingsbijeenkomsten gepland. Doelgroepen zijn bedrijven en bureaus die te maken hebben met milieurisicoanalyses. Na deze bijeenkomsten volgt een periode waarin u de gelegenheid krijgt om commentaar te geven op dit concept. Tijdens de bijeenkomst wordt u hier verder over geïnformeerd.

U kunt zich bij de Helpdesk Water site inschrijven.