Landelijke Benadering Risicobedrijven

De landelijke projectgroep LBR (Landelijke Benadering Risicobedrijven) ontwikkelt op dit moment een nieuwe inspectiemethodiek voor Brzo-bedrijven. Een projectteam bestaande uit diverse inspecteurs moet ervoor zorgen dat de bestaande NIM II methodiek wordt uitgebreid, verdiept en geactualiseerd.

Het doel van het project is te zorgen dat er integraal, risico gebaseerd en efficiënt toezicht/ handhaving op risicovolle bedrijven mogelijk wordt. Diverse onderdelen uit de NIM II zijn in lijn gebracht met de nieuwe wetgeving; Brzo2015 en Rrzo 2015. Nieuwe onderdelen zijn o.a. een Veiligheidscultuurmodule die ontwikkeld is in samenwerking met TNO en wordt er onderzoek gedaan naar het inzetten van andere instrumenten, naast inspecteren en handhaven, om de veiligheid bij Brzo-bedrijven te vergroten. Techniekinspecties zullen een nieuw onderdeel worden binnen de LBR-methodiek. De eerste voorbereidingen voor dit nieuwe onderdeel zullen starten in het eerste kwartaal van 2018.

Op dit moment worden de eerste deelproducten van LBR in de praktijk getest. De impact en consequenties van de nieuwe onderdelen worden voor de inspectiediensten maar ook voor het bedrijfsleven inzichtelijk gemaakt. Als de resultaten van de praktijktoetsen positief zijn en het management van BRZO+ de deelproducten goedkeurt dan wordt hierover nog verder gecommuniceerd en worden inspecteurs opgeleid. BRZO+ heeft besloten om te kiezen voor een gefaseerde uitrol van de diverse deelproducten en daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de projectgroep die een nieuw ondersteunend ICT-systeem gaat opleveren. De planning om LBR af te kunnen ronden is eind 2018/begin 2019.

Door Andre Hoogendijk ISZW
Voor vragen of informatie neem contact op met bureaubrzo@rws.nl.