Aanpak Brzo-inspecties bij het concern Gasunie

Sinds enkele jaren worden Brzo-inrichtingen van de Gasunie zo veel mogelijk afgestemd geïnspecteerd. Deze aanpak is bekend bij de BRZO+ partners. Gasunie heeft voor Brzo- locaties één overkoepelend Pbzo-document en VBS en is groot voorstander van deze aanpak.

Op hoofdlijnen houdt de aanpak het volgende in:

Alle BRZO+ partners wijzen inspecteurs aan. Op deze manier ontstaat een ‘vast’ team van zeven mensen voor Brzo-inspecties bij de Gasunie. Dit lijkt veel, maar in voorgaande jaren waren circa 15 inspecteurs aanwezig tijdens de systeeminspectie op het Gasunie hoofdkantoor en in wisselende samenstelling op locatie. Op deze manier blijft het totale inspectieteam beperkt. Dit vaste Gasunie team blijft bij voorkeur enige jaren (4 tot 5 jaar) in stand voor continuïteit en efficiency. Zij voeren alle routinematige (aangekondigde en niet aangekondigde) inspecties uit én bij voorkeur ook de niet routinematige inspecties (ongewone voorvallen, et cetera).

De eventuele juridische consequenties van deze toezichtaanpak voor handhaving worden nog nader uitgewerkt. Het gaat dan met name over mandaten en de vraag hoe de constateringen tijdens de systeeminspectie op het Gasunie hoofdkantoor kunnen worden meegenomen op locatie. Dit is echter niet anders dan voorheen.

Het is zinvol om in de verdere ontwikkeling van deze werkwijze ook te kijken naar de relatie met het ‘niet-Brzo toezicht’ bij Brzo-inrichtingen van de Gasunie. Op dit moment wordt hier nog geen rekening mee gehouden.

In BRZO+ verband wordt gezamenlijk verder gewerkt aan een concernplan voor de Gasunie, terwijl de inspectieplanning voor 2018 wordt gebaseerd op de nieuwe aanpak. In 2018 kan de opgedane ervaring ook gebruikt worden voor de BRZO+ aanpak van andere accounts/concerns die momenteel worden ontwikkeld.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de concernaanpak!

Door Jos Zanders Omwb.
Voor vragen en informatie neem contact op met bureaubrzo@rws.nl.