November 2016 Nieuwe PGS 6 gepubliceerd

PGS6 2016PGS 6 'Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015' gepubliceerd.

Een nieuwe handreiking voor bedrijven en overheden is op 23 november 2016 gepubliceerd. De PGS 6:2016 is bedoeld om de regels toe te lichten, die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de Regeling risico’s zware ongevallen staan en betrekking hebben op de verplichtingen voor bedrijven.

De handreiking gaat in op bijvoorbeeld het veiligheidsrapport en het veiligheidmanagementsysteem. In vergelijking met de oude versie bevat de nieuwe handreiking 6 nieuwe bijlagen:

  • Bijlage C: PBZO-document
  • Bijlage D: Omschrijving VBS-elementen
  • Bijlage H: Installatiescenario’s voor PGS 15-opslagbedrijven
  • Bijlage L: Overstromingen
  • Bijlage M: Aardbevingen
  • Bijlage N: Kwetsbare natuurgebieden

PGS 6:2016 is te downloaden op de website van de PGS beheerorganisatie.

De PGS 6 is anders dan de andere publicaties in de PGS-reeks door de grote verbondenheid met wet- en regelgeving. In het actualisatietraject is daarom gekozen voor een nauwe samenwerking met BRZO+.
De taak van BRZO+ in dit traject was om toe te zien dat de inhoud van PGS 6 van voldoende kwaliteit is. BRZO+ heeft ingestemd met het opnemen van deze publicatie in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.