Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven

Jaarlijks worden de resultaten van inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), gerapporteerd in de ’Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven’.

De inspecties zijn uitgevoerd door Brzo-toezichthouders die samenwerken in het BRZO+. De monitor maakt voor het derde jaar onderdeel uit van de ‘Staat van de veiligheid majeure risicobedrijven’.

De rapportage over 2015 zal naar verwachting in juni 2016 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Zodra dit is gebeurd, zal op BRZO+ een link naar deze stukken worden opgenomen.