Mei 2016 Informatie overstromingsrisico's voor Brzo-bedrijven

Op grond van het Brzo 2015 zijn bedrijven verplicht om informatie over overstromingsrisico's op te nemen in de gedetailleerde beschrijving van de scenario's in het veiligheidsrapport. In de toelichting op artikel 13 van het Rrzo is aangegeven dat de kans op een overstroming kan worden geschat op basis van gegevens van de overheid.

Deze informatie is te vinden in het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO). Relevante gegevens uit het LIWO zijn beschikbaar voor Brzo-bedrijven.