Regeling risico's zware ongevallen gepubliceerd

Op donderdag 3 maart 2016 is de Rrzo (Regeling risico's zware ongevallen) gepubliceerd in de Staatscourant.

Sinds vrijdag 4 maart 2016 is de Rrzo in werking.