Wijziging VBS-elementen

Vraag

Wat zijn de wijzigingen in de VBS-elementen volgens Brzo 2015 ten opzichte van Brzo'99?

Antwoord

In het bijgevoegde document (pdf, 303 kB) staan de inhoudelijke eisen aan het veiligheidsbeheerssysteem (VBS). ). De eisen op grond van het Brzo 2015, Seveso III (bijlage III) en de Rrzo zijn geplaatst naast de overeenkomstige eisen uit het Brzo'99 en de Rrzo'99. Zo kunt u zien wat de verschillen zijn.