Helderheid over implementatie PGS 29

Op 15 februari 2016 heeft het ministerie Infrastructuur en Milieu, samen met VenJ, SZW, IPO en de BRZO+-partners in een brief aan VNO-NCW inzicht gegeven over:

  • wat de komende jaren van de betrokken bedrijven wordt verwacht,
  • Invulling vanuit de overheden over de afgestemde VTH inzet en
  • welke tijdpaden daarbij worden gehanteerd.

Voor de overvulscenario’s staat in de brief duidelijk welke maatregelen binnen welke termijn gemaakt moeten worden. Voor de tankputbrandscenario’s zijn de beleidsuitgangspunten in de brief opgenomen waaraan in het verdere actualisatieproces van PGS 29 verder invulling wordt gegeven.

De bestuurlijke opdracht aan het PGS 29 team is dat een nieuwe PGS op 1 juni 2016 beschikbaar moet zijn en dat daarbij de in de brief genoemde maatregelen en uitgangspunten leidend moeten zijn.

Van de bedrijven wordt verwacht dat per bedrijf een implementatieplan wordt ingediend waarin is aangegeven welke maatregelen wanneer worden gerealiseerd, met inachtneming van het in de brief genoemde maatregelniveau en daarbij behorende implementatietermijnen.

Het plan is om vanuit BRZO+ een landelijk opererend team te vormen. Dit team moet de implementatieplannen beoordelen.