Ben jij het analytisch talent dat ons verder helpt?

Ben jij de persoon met een scherp analytisch vermogen die met verzamelde data inzichtelijk kan maken waar wij als Brzo-inspectiediensten het verschil kunnen maken in ons inspectiewerk bij risicovolle bedrijven? Dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Het samenwerkingsverband BRZO+ bevat een aantal structurele activiteiten waarbij bureau BRZO+ als staf een essentiële rol heeft. Bureau BRZO+, gevestigd bij Rijkswaterstaat, is op zoek naar een data-analist die ook de werkgroep Analyse en Monitoring gaat leiden.

Schat aan informatie

We hebben als samenwerkingsverband BRZO+ het laatste jaar een aantal essentiële stappen gezet in de doorontwikkeling van ons inspectiewerk. Een nieuwe inspectiemethodiek met bijhorende ICT-applicatie, speciaal ontwikkeld door en voor Brzo-inspecteurs, gaat ons de komende jaren een schat aan informatie opleveren. Informatie die ons verder gaat helpen met bijvoorbeeld het informatiegestuurd inspecteren. Ook door heldere structurele financieringsafspraken met betrokken ministeries kunnen we onze blik nu verder voorwaarts richten.

Verschil

We willen laten zien aan onze samenwerkingspartners en bestuurlijke opdrachtgevers dat wij door onze wijze van inspecteren, analyseren en continu verbeteren het verschil maken. We hebben door onze samenwerking een integraal beeld op het veilig opereren van de risicovolle bedrijven in Nederland. Door dit inzicht kunnen we slimmer en efficiënter onze inspectiecapaciteit inzetten.

De werkgroep Analyse en Monitoring heeft hierbij een essentiële rol. De werkgroep wordt dit jaar opgericht, wat mogelijkheden geeft als voorzitter om hier een eigen invulling aan te geven. We zijn dus op zoek naar een collega die initiatiefrijk is om samen met ons deze doorontwikkeling vorm te geven.

Solliciteren

Zie jij het als een mooie uitdaging om de rol van data-analist en voorzitter van de werkgroep Analyse en Monitoring op te pakken? Ga dan naar de website Werken bij de overheid om te solliciteren op deze vacature bij bureau BRZO+.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Erwin de Bruin (erwin.de.bruin@rws.nl, 06-12970656) of bureaucoördinator Marieke Polderman (marieke.polderman@rws.nl, 06-11797587). Je bent van harte welkom.

Bureau
Zit jij straks bij ons aan tafel?