Nieuwsflits juli 2017: Staat van de Veiligheid 2016 naar de Tweede Kamer

p 6 juli 2017 is de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 met alle onderliggende rapportages aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar verwachting zal de Tweede Kamer op 11 oktober 2017 in het algemene overleg Externe veiligheid de Staat van de Veiligheid bespreken.

De Staat van de Veiligheid geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de bedrijven die in Nederland onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen. Voor het vierde jaar maakt de Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven onderdeel uit van de Staat van de Veiligheid. Met de Monitor rapporteert BRZO+  jaarlijks over de inspectieresultaten bij Brzo-bedrijven. Brzo-toezichthouders die samenwerken in het programma BRZO+ voeren deze inspecties uit.

Download op de website van de rijksoverheid de Staat van de Veiligheid 2016 met alle onderliggende rapportages en de aanbiedingsbrief.