Nieuwsbrief November 2017

Eerste rapporten overstromingsrisico's beoordeeld

Wateroverlast en overstromingen komen steeds vaker voor. Logisch dat overstromingsrisico’s onderdeel uitmaken van het Brzo 2015. Hoge drempel inrichtingen zijn sindsdien verplicht informatie over overstromingsrisico’s in hun veiligheidsrapporten op te nemen. Het beoordelen van deze rapporten blijkt best complex. Zowel de bedrijven als de beoordelaars moeten er nog aan wennen.

VTH-taken; nu nog maar bij 6 omgevingsdiensten

In Nederland zijn zes gespecialiseerde omgevingsdiensten belast met de uitvoering van de VTH-taken – vergunningverlening, toezicht en handhaving – voor de risicovolle industriële bedrijven (Brzo-inrichtingen) en de grotere chemiebedrijven (RIE4-inrichtingen).

Bericht over Landelijke Benadering Risicobedrijven

De landelijke projectgroep LBR (Landelijke benadering Risicobedrijven) ontwikkelt op dit moment een nieuwe inspectiemethodiek voor Brzo-bedrijven. Een projectteam bestaande uit diverse inspecteurs moet ervoor zorgen dat de bestaande NIM II methodiek wordt uitgebreid, verdiept en geactualiseerd.

Een pittig dossier; PGS29

De actualisatie PGS 29, er zijn weinig mensen binnen ons domein die er geen mening over hebben: you either hate it or love it! Heel veel tinten grijs zijn er amper in dit traject.

Aanpak Brzo-inspecties bij concern Gasunie

Sinds enkele jaren worden Brzo-inrichtingen van de Gasunie zo veel mogelijk afgestemd geïnspecteerd. Deze aanpak is bekend bij de BRZO+ partners. Gasunie heeft voor Brzo-locaties één overkoepelend Pbzo-document en VBS en is groot voorstander van deze aanpak. Op hoofdlijnen wordt informatie over de aanpak gegeven.

Kort nieuws

  • Op de BRZO+ website worden de openbare inspectiesamenvattingen gepubliceerd. Hierin staan de belangrijkste uitkomsten van de Brzo-inspecties. Sinds 1 januari 2016 bestaat voor de Brzo-bedrijven de mogelijkheid een link naar hun website aan te leveren. Wilt u een website link doorgeven dan kan dat via bureaubrzo@rws.nl onder vermelding van uw bedrijfsnaam zoals deze is op de website van BRZO+.
  • De nieuwe datum voor de Landelijke kennisdag van BRZO+ in 2018 is bekend dinsdag 15 mei 2018. Reserveer deze datum in je agenda.
  • Afgelopen anderhalf jaar hebben mensen van de Brzo-Omgevingsdienst Zuid-Holland en Zeeland, Noordzeekanaalgebied en Limburg hard gestudeerd op het behalen van het overall certificaat voor de Brzo-opleiding om daarmee te voldoen aan de (opleidings-) kwaliteitscriteria voor Brzo-VTH-medewerkers. Recent hebben zij hiervoor hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Kijk hier voor foto's.