Nieuwsbrief BRZO+

BRZO+ logo
December 2018
DP0222_Bos_100612_5696

RMO: Van strategie naar praktijk

In de landelijke overleggen van BRZO+ worden regelmatig grote beleidsvraagstukken behandeld en keuzes gemaakt op strategisch en tactisch niveau. De besluitvorming kan daardoor wat abstract zijn. Terwijl de inspecteurs op de werkvloer vaak concreet willen weten wat die besluitvorming betekent voor hun werk. Om deze kloof te overbruggen en de verschillen tussen de regio’s te verminderen, werd dit jaar in iedere regio het Regionaal Management Overleg (RMO) in het leven geroepen.

In beweging krijgen van achterblijvende bedrijven

Het doel van het onderzoek is zicht krijgen op instrumenten die landelijk worden ingezet om vooral achterblijvende Brzo-bedrijven (bedrijven waar een gedragsverandering gewenst is) in beweging te krijgen.

Inschatting veiligheidscultuur in Brzo-inspecties

Hoe meet je de veiligheidscultuur binnen een bedrijf? Speciaal voor BRZO+ ontwikkelde TNO een inschattingsinstrument om Brzo-bedrijven hierop te scoren. Zo wordt duidelijk welke aspecten op het gebied van veiligheidscultuur meer aandacht vragen.

Kort nieuws

  • Op 1 januari 2019 heeft het BRZO+ samenwerkingsprogramma een nieuwe Programma Manager. Koen Delen is het nieuwe gezicht van het BRZO+ programma en neemt met plezier deze taak van Ingrid Kaspori over. Ingrid heeft de functie ruim 2,5 jaar met passie ingevuld vanuit een detachering bij het Bureau BRZO+. Zij wil zich nu richten op een nieuwe uitdaging. Koen; veel succes in je nieuwe functie bij BRZO+
  • Recent is op verzoek van de Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat de BRZO+ nalevingslijst gepubliceerd.
  • U ontvangt vanaf 1 september 2018 tot eind augustus 2019 na élke BRZO+ inspectie een internetlink naar een vragenlijst voor Belanghebbenden Tevredenheid Onderzoek.  Alvast hartelijk dank voor het invullen hiervan!
  • Graag wijzen wij U nogmaals op de mogelijkheid om een bedrijven-link toe te voegen bij de openbare samenvattingen . Er zijn weinig bedrijven die van deze mogelijkheid gebruik maken om de ‘lezer van de openbare samenvatting’ de bedrijfs(re)actie op de inspectieresultaten te laten zien. U kunt uw verzoek richten aan bureaubrzo@rws.nl.
  • De monitor is 9 juli 2018 gepubliceerd. De monitor maakt onderdeel uit van de Staat van de veiligheid majeure risicobedrijven die aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het Algemeen Overleg Externe Veiligheid waarin de Staat van de veiligheid majeure risicobedrijven was gepland, 22 november 2018, is verschoven tot ná het kerstreces.

Feestdagen

kerst plaatje bal gedraaid

Wij wensen u hele gezellige feestdagen én een veilig en gezond 2019 toe.

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt vanuit het BRZO+ samenwerkingsverband gestuurd. Aanmelden (maar ook afmelden) voor de BRZO+ nieuwsbrief is mogelijk. Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.