Nieuwsberichten

Home > Actueel > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Inhoud pagina: Nieuwsberichten

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index
Periode
10 november 2017

VTH-taken nu nog maar bij 6 omgevinsgdiensten

10 november 2017

Eerste rapporten overstromingsrisico's beoordeeld.

10 november 2017

Landelijke benadering risicobedrijven

10 november 2017

Een pittig dossier PGS 29

1 november 2017

Aanpak Brzo-inspecties bij het concern Gasunie

1 november 2017

Geslaagden VTH bij Brzo-omgevingsdiensten

9 oktober 2017

voorlichtingsbijeenkomst beoordelingskader RWZI's

de beoogde doelgroep is de ingenieursbureaus en Brzo bedrijven.

7 juli 2017

Op 6 juli 2017 is de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 met alle onderliggende rapportages aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar verwachting zal de Tweede Kamer op 11 oktober 2017 in het algemene overleg Externe veiligheid de ‘Staat van de Veiligheid’ bespreken.

6 juni 2017

Voor de implementatie van de PGS29 maatregelen zijn of worden in bestaande omgevingsvergunningen minimaal alle noodzakelijk geachte maatregelen opgenomen om urgente risico’s voor de omgeving te voorkomen en/of te beheersen. Ter beheersing van de risico’s voor werknemers dienen bedrijven op grond van de Arbowet- en regelgeving maatregelen te treffen; hierop houdt Inspectie SZW toezicht.

5 april 2017

De afgelopen jaren heeft de samenwerking in het programma BRZO+ veel opgeleverd. Er zijn concrete producten en eenduidige werkwijzen tot stand gekomen, zoals de handhavingsstrategie en de gemeenschappelijke inspectieruimte. In de komende periode wordt de aandacht meer verlegd naar strategische ontwikkelingen en een gezamenlijke uitvoering.

safety