Informatiepakket Brzo-bedrijven

Om de overstromingsgevolgen en risico’s voor de Brzo in beeld te brengen zijn verschillende waterdieptekaarten gemaakt. De toelichting (pdf, 321 kB)beschrijft:

  • de verschillende kaarten die gemaakt zijn
  • de omstandigheden per overstromingsdreiging
  • een beknopte toelichting op de basisdata waarmee deze kaarten gemaakt zijn.