Informatie overstromingsrisico's voor Brzo-bedrijven

Op grond van het Brzo 2015 zijn bedrijven verplicht om informatie over overstromingsrisico’s op te nemen in de gedetailleerde beschrijving van de scenario’s in het veiligheidsrapport. In de toelichting op artikel 13 van het Rrzo is aangegeven dat de kans op een overstroming kan worden geschat op basis van gegevens van de overheid.

Relevante bestanden zijn beschikbaar voor Brzo-bedrijven. Deze informatie wordt opgenomen in het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO) van Rijkswaterstaat en is tijdelijk in te zien te op de WaterViewer.