Informatie overstromingsrisico's voor Brzo-bedrijven

Op grond van het Brzo 2015 zijn bedrijven verplicht om informatie over overstromingsrisico’s op te nemen in de gedetailleerde beschrijving van de scenario’s in het veiligheidsrapport. In de toelichting op artikel 13 van het Rrzo is aangegeven dat de kans op een overstroming kan worden geschat op basis van gegevens van de overheid.

De informatie is opgenomen in de Klimaateffectatlas onder kaartverhalen-overstromingen. Met uitzondering van de kaarten voor waarschuwingstijd, aankomsttijd en duur van de overstroming. Deze zijn hier te vinden:

Lees verder over overstromingsrisico's op onze pagina Toezicht producten.