Handreiking handhavingstrategie Brzo 1999

Deze handreiking geeft nadere uitleg en toelichting aan Brzo-inspecteurs over het toepassen van de handhavingstrategie. Doel van deze handreiking is ook om de met de strategie beoogde uniformiteit van de handhaving verder te vergroten.

Deze handreiking gaat niet over het inspectieproces en het identificeren van overtredingen. Hiervoor blijven de Brzo-inspecteurs de NIM systematiek gebruiken. Deze handreiking gaat ook niet in op het daadwerkelijk toepassen van de handhavinginstrumenten. Het instrumentarium voor de verschillende toezichthouders is niet veranderd als gevolg van de strategie en men mag er dan ook vanuit gaan dat de toezichthouders op dat punt geen nadere toelichting nodig hebben.

De strategie en de Handreiking geven de visie weer zoals die gold bij het opstellen van de documenten. Er zal een evaluatie worden uitgevoerd, waarna aanpassingen mogelijk zijn. De lezer wordt uitgenodigd om eventuele op- en aanmerkingen voor de evaluatie aan Bureau Brzo+ door te geven.

Handreiking strategie Brzo1999