Handreiking handhavingstrategie Brzo 1999

Deze handreiking geeft nadere uitleg en toelichting aan Brzo-inspecteurs over het toepassen van de handhavingsstrategie. Doel van deze handreiking is ook om de met de strategie beoogde uniformiteit van de handhaving verder te vergroten.

Deze handreiking gaat niet over het inspectieproces en het identificeren van overtredingen. Hiervoor blijven de Brzo-inspecteurs de NIM-systematiek gebruiken. Deze handreiking gaat ook niet in op het daadwerkelijk toepassen van de handhavingsinstrumenten. Het instrumentarium voor de verschillende toezichthouders is niet veranderd als gevolg van de strategie. Men mag er dan ook van uitgaan dat de toezichthouders op dat punt geen nadere toelichting nodig hebben.

De strategie en de Handreiking geven de visie weer zoals die gold bij het opstellen van de documenten. Er wordt een evaluatie uitgevoerd, in 2020 worden resultaten verwacht.

Handreiking strategie Brzo1999