Best Practices Brzo 2015

Voorbeelden vanuit de BRZO+ partners bij de invoering van Brzo 2015:

Voorbeeldmethode voor de inventarisatie (pdf, 88 kB) van bedrijven die door de inwerkingtreding van Brzo 2015 en de inwerkingtreding van de classificering van mengsels in CLP nieuw onder Brzo komen te vallen. Het is ook mogelijk dat inrichtingen verschuiven van hogedrempelinrichting naar lagedrempelinrichting of andersom.

Notitie van BrandweerBRZO consequenties Brzo 2015 Rrzo voor Veiligheidsregio’s