Bureau BRZO+


Het Bureau BRZO+ is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Het bureau functioneert als landelijk coördinatiepunt voor het BRZO+. De adviseurs van het Bureau BRZO+ ondersteunen de BRZO+ organisatie bij de uitvoering van het programma.

Bureau BRZO+ zorgt voor:

  • Informatievoorziening via de website, kennisdagen en de BRZO+ nieuwsbrief
  • Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van de binnen BRZO+ functionerende gremia (BRZO+ overleg, managementoverleg, kernteam en de verschillende werkgroepen)
  • De jaarlijkse monitor
  • Voorlichting aan overheden en aan bedrijven (o.a. via bijeenkomsten)
  • Het beantwoorden van vragen
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van landelijke instrumenten
  • Rapportages voor de voortgang van de programma-activiteiten

Organisatie

Programmamanager Ingrid Kaspori.
De adviseurs van BRZO+ zijn Hanneke van der Bijl, Anique Sanders, Alena Groenen, Mirjam van der Meer en Claudia Lambermont.

U kunt de adviseurs van het Bureau BRZO+ bereiken via het contactformulier.

Inhoudelijke vragen over het Brzo kunt u stellen aan de helpdesk van InfoMil.